Przejdź do treści Przejdź do stopki

Dlaczego

Archiwum w kontekście klubu żeglarskiego pełni kluczową rolę w zachowaniu historii, dokumentacji i ważnych informacji związanych z działalnością Klubu. Archiwum jest miejscem, w którym zachowuje się tradycje i dziedzictwo klubu. To miejsce, w którym nowe pokolenia mogą zagłębiać się w historię Klubu, zrozumieć jego korzenie i kształtować swoją tożsamość.

Co archiwizujemy

Archiwum gromadzi dokumenty, zdjęcia, nagrania i inne materiały związane z historią klubu. Mogą to być stare zdjęcia regat, dokumenty założycielskie, protokoły ze spotkań, artykuły prasowe itp. Archiwum stanowi zbiór informacji, do których członkowie klubu, badacze czy osoby związane z żeglarstwem mogą mieć dostęp. To cenne źródło informacji o historii regat, osiągnięciach członków czy ewolucji Klubu.

Zadania

  • Przechowywanie Dokumentów Historycznych
  • Zachowanie Tradycji i Dziedzictwa
  • Dostęp do Informacji
  • Edukacja Członków Klubu
  • Zabezpieczenie Cennych Zasobów
  • Utrzymanie Spójności i Tożsamości Klubu
  • Wspieranie Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej
  • Pomoc w Organizacji Wydarzeń
  • Badania i Analizy dziejów Klubu

Rok 2023