Przejdź do treści Przejdź do stopki

Wskazówki dotyczące żeglowania jachtem: przenieś swoje umiejętności na wyższy poziom.

Jachty można podzielić na trzy grupy że względu na stateczność. Wyróżnia się jachty mieczowe, balastowe i balastowo-mieczowe. Lekka płetwa, czyli miecz jachtu znajduje się w skrzynce mieczowej, z której jest wysuwana lub wychylana pod dni łodzi. Zadaniem płetwy jest zapobieganie przed dryfowaniem łodzi w bok, zwiększa ona opór boczny kadłuba.

Mniejsze jednostki kierowane są za pomocą rumpla, większe łodzie posiadają koło sterowe. Jest ono wykonane tak jak cała jednostka z bardzo trwałych materiałów. Wewnątrz zamocowania jest plastikowa płetwa. Jachty można również podzielić ze względu na zastosowany takielunek (wyposażenie zewnętrzne kadłuba – maszt i ożaglowanie) – fregata, kecz, jol, slup, szkuner.

Jedna ręka dla jachtu, druga dla ciebie

Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej w każdej chwili na wodzie. Podczas płynięcia i manewrów jacht czasem bardzo się kołysze i przechyla, to sprzyja utracie równowagi.

Dobry żeglarz to taki, który ma nie tylko wiedzę, ale i zachowuje pokorę wobec żywiołów, jakimi są wiatr i woda. Oznacza to, że nawet mając już pewne doświadczenie pod żaglami, nadal warto się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Warto dobrze poznać takie terminy jak: siła aerodynamiczna, prędkość wiatru i jego kierunek, płynięcie z kierunkiem wiatru.

Wiatr rzeczywisty – to wiatr, który jest wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu, w odniesieniu do nieruchomego jachtu
Wiatr własny – ruch powietrza wywołany poruszaniem się jachtu, przeciwny do kierunku, w którym porusza się jacht (przykład: jazda rowerem w bezwietrzny dzień) oraz równy szybkości, z jaką się porusza jacht (w warunkach bezwietrznych)
Wiatr pozorny – wypadkowa wiatru rzeczywistego i własnego (wiatr działający na żagle i odczuwany na poruszającym się jachcie). Siła i kierunek wiatru pozornego zmieniają się w zależności od prędkości jachtu i kursu jachtu względem wiatru. Wskaźnikiem wiatru pozornego jest wimpel – lekka chorągiewka przymocowana do topu masztu, częściej jednak – icek (kawałek lekkiej taśmy) przymocowany do want.

Natomiast wskaźnikiem wiatru rzeczywistego jest flaga powiewająca na lądzie, fale na jeziorze układające się prostopadle do kierunku wiatru rzeczywistego. Bardzo ważną rzeczą jest uświadomienie sobie różnic pomiędzy wiatrem pozornym i rzeczywistym i oszacowanie ich, niezwykle istotne przy manewrach: człowiek za burtą, dojście do boi, dojście do kei.

Ciekawostki o żeglarstwie opowiadane sobie przy ognisku to ślad ogromnej pasji, która w wielu osobach zostaje na zawsze.

Kąt martwy – jest to kąt, w którym żagle nie pracują, przez co jacht nie może poruszać się do przodu. Jeśli żagle łopotają dokładnie w osi jachtu, to wtedy jacht znajduje się w linii wiatru. W linii wiatru stawia i zrzuca się żagle. Wchodząc w linię wiatru lub kąt martwy można wyhamować jacht.

Bajdewind – kurs w którym wiatr wieje od przodu, pod kątem z prawej lub lewej burty. Bardziej fachowa definicja: to kurs, podczas którego wiatr wieje z kierunków pomiędzy linią wyznaczoną przez kąt martwy a trawersem jachtu (trawers – linia prostopadła do osi symetrii jachtu).

Półwiatr – kurs, w którym wiatr wieje w prawą lub lewą burtę prostopadle do osi jachtu.

Baksztag – kurs, w którym wiatr wieje od tyłu, ale pod kątem do prawej lub lewej burty. Bajdewind i baksztag może być dodatkowo ostry lub pełny. Są to kursy, w których można płynąć pod mniejszym (ostry bajdewind i baksztag) lub większym (pełny bajdewind i baksztag) kątem do wiatru.

Fordewind – kurs, w którym wiatr wieje od rufy, a żagle ustawione są na tzw. motyla.

Zasady bezpieczeństwa na żaglach

Bezpieczeństwo zawsze powinno być naszym priorytetem. Na jachcie wbrew pozorom łatwo o wypadek, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie dobre przygotowanie się na każdą ewentualność.

W momentach kryzysowych zawsze liczy się szybkość i klarowność działań. Załamanie pogody może przyjść nagle, dlatego zawsze przed wyruszeniem w rejs dokładnie sprawdzaj prognozy.

Na żaglach mamy wiele opcji do wyboru – od zwykłego ubezpieczenia turystycznego po CASCO jachtu, czy OC. Pamiętajmy jednak, że jeżeli niebezpieczna sytuacja wydarzy się w momencie, kiedy będziemy nietrzeźwi, koszta będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni.